Laatste nieuws

20 nov Song Casting crowns gaat viral door auto-ongeluk
17 okt Leen Koster en Wim Bevelander doen naam Lichtkring eer aan
1 okt Amy Grant werkt aan een nieuw kerstalbum
30 sep Newsboys mag grens met Canada niet over
29 sep Emotioneel moment voor Big daddy weave
28 sep Jamie Grace verkoopt instrumenten
27 sep Chris Tomlin schrijft kinderboek

Gratis Nieuwsbrief

Vul je e-mailadres in en maak gelijk kans op het album 'Este momento' van Trinity.

E-mail adres:

Gospeltime Twitter

Word ook volger van Gospeltime op Twitter en blijf op de hoogte van het laatste gospelnieuws. Meld je aan via de onderstaande button.

Follow gospelmuziek on Twitter

Uitzending terugluisteren

Je kunt de uitzending ook terugluisteren. Daarvoor kun je op de volgende link klikken:

Beluister nu terug

Nu luisteren

Windows
Media Player
RealPlayer

Mijn Bijbeltekst

Wil jij ook een Bijbeltekst doorgeven? Klik dan hier.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [ 15 ]   16   17   18  
Sandra uit Krimpen aan den IJssel Spreuken 16:3

Wentel uw weg op de Here en uw gedachten zullen bevestigd worden.

Wat er ook gebeurt, Hij weet wat er voor mij ligt en zal dus ook alles goed doen laten komen. Al snap ik langs niet alles.

Corry Effing De Vries uit Losser Matthëus 11: 28-30

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

De Vrede van Christus altijd in je hart en huis hebben.

Marianne uit Dalfsen Romeinen 8: 31-39

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Dit vind ik een ontzettend mooi stukje tekst want hierin komt duidelijk naar voren dat Jezus Christus voor ons alles heeft betaald. Niemand kan tegen ons zijn want God is voor ons en God heeft alle macht. En hij is onze Vader!

Jerina uit Wolvega Jeremia 29:11

Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

In deze tekst zit zo'n ongelooflijk mooie belofte! De Heer heeft een plan met je, hij wenst je al het goede toe, en die toekomst is hoopvol! Wat wil je nog meer?

Jorien Hoekzema uit Aduard Jesaja 40: 30-31

Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

De tekst die mijn leven past en die ik heb voorgedragen op de begrafenis van mijn opa.

Jedidja van Schagen uit Zwolle Psalm 91:4

Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild.

Deze tekst laat mij zien dat God mij beschermt en altijd bij mij is. Dat Hij mij uit de handen van de vijand houdt. Deze tekst heeft mij veel geholpen toen ik het moeilijk had.

Johan uit Nieuweroord Psalm 30: 6b

Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang.

Wat hebben we toch een liefdevolle Vader. Dit door het sturen van Zijn Zoon.

Rob uit Woerden Psalm 119: 131

Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar Uw geboden.

Verlangen naar het Woord van God is groot in mijn leven. Tegelijkertijd is het ook lastig om discipline te hebben.

Wilma uit Urk Nahum 1: 7

De Heere is goed! Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en Hij kent hen die op Hem betrouwen.

Toen niemand mij er meer van kon overtuigen dat God echt goed was, kwam God zelf naar mij toe met deze tekst! Behalve de zekerheid te weten dat Hij en wat Hij doet goed is, is het een geweldige rijkdom om te weten dat Hij mij kent en bij mij is moeilijke tijden! Ja, God is goed!

Manuela uit Groot Ammers Psalm 27

1 Van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 2 Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. 3 Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. 4 Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. 5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. 6 Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de Heer. 7 Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. 8 Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, 9 verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud. 10 Al verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan. 11 Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden, 12 lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. 13 Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? 14 Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer.

Het laat zien dat God er altijd is. Ook al lijkt het alsof God je in de steek laat, je kan altijd bij Hem schuilen. Deze Psalm geeft echt troost in de tijden dat je je alleen voelt.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [ 15 ]   16   17   18