Laatste nieuws

20 nov Song Casting crowns gaat viral door auto-ongeluk
17 okt Leen Koster en Wim Bevelander doen naam Lichtkring eer aan
1 okt Amy Grant werkt aan een nieuw kerstalbum
30 sep Newsboys mag grens met Canada niet over
29 sep Emotioneel moment voor Big daddy weave
28 sep Jamie Grace verkoopt instrumenten
27 sep Chris Tomlin schrijft kinderboek

Gratis Nieuwsbrief

Vul je e-mailadres in en maak gelijk kans op het album 'Este momento' van Trinity.

E-mail adres:

Gospeltime Twitter

Word ook volger van Gospeltime op Twitter en blijf op de hoogte van het laatste gospelnieuws. Meld je aan via de onderstaande button.

Follow gospelmuziek on Twitter

Uitzending terugluisteren

Je kunt de uitzending ook terugluisteren. Daarvoor kun je op de volgende link klikken:

Beluister nu terug

Nu luisteren

Windows
Media Player
RealPlayer

Mijn Bijbeltekst

Wil jij ook een Bijbeltekst doorgeven? Klik dan hier.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   [ 16 ]   17   18  
Henk uit Hoensbroek Romeinen 8: 28

Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.

Wat betekent tegenslag en ziekte nog met een dergelijke teks als "lijfspreuk". En geloof me, ik weet inmiddels wat tegenslag is.

Adriana uit Urk Jesaja 55: 6

Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.

Je kan de heer zoeken en hij is er en als je vragen hebt kun je ze vragen en je krijgt antwoord.

Gabrielle uit Alphen aan den Rijn Psalm 3: 6

Ik ga liggen, val in slaap en word wakker - de Heer beschermt mij.

We bidden altijd voor het slapen gaan of God ons wil beschermen, of we wakker mogen worden en een goede nacht mogen maken. Dan staat er zo letterlijk in de bijbel dat de Heer ons (zelfs) tijdens de nachtrust beschermt. Prachtig!

Robin uit Gouda Jozua 1: 9

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.

Ik werd bedreigd. Iemand vertelde me via mijn telefoon dat 'mijn kop zou rollen'. Ik was erg bang. Tijdens een weekend van mijn kring kwam ik een blaadje in mijn bijbel tegen met bovenstaande bijbeltekst. Ik zocht het op in mijn bijbel en las de tekst. Op dat moment vielen alle spanningen en zenuwen van me af, want God sprak door deze bijbeltekst tot mijn hart en verzekerde me dat Hij bij me is, altijd. Hierdoor hoef ik niet bang te zijn, want Hij zal me beschermen.

W. Schagen uit Zeewolde Spreuken 3: 6

Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Deze tekst was onze trouwtekst, gisteren exact 12 jaar geleden. En ook al lijken de wegen soms wat minder "gebaand" in onze ogen, toch weten we dat Hij ons leven in Zijn hand houdt. Dat besef geeft een veilig gevoel onderweg, ook op hobbelige wegen!

Charissa Prins uit Hoogeveen Psalm 40

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. 2 Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. 3 Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. 4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de Heer. 5 Gelukkig de mens die vertrouwt op de Heer en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. 6 Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, Heer, mijn God. Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. 7 Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend 8 en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.’ 9 Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet. 10 Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten, u weet het, Heer. 11 Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent. 12 U, Heer, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren, 13 ook nu rampen mij omringen, talloos vele, nu mijn zonden mij achtervolgen en ik geen uitweg zie, nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd en de moed mij is ontzonken. 14 Wil uitkomst brengen, Heer, Heer, kom mij haastig te hulp. 15 Laat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken, 16 van schaamte verstommen wie de spot met mij drijven. 17 Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘Groot is de Heer.’ 18 Ik ben arm en zwak, Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn bevrijder, mijn God, wacht niet langer.

Ik heb een hele moeilijke tijd achter de rug met veel strijd. Ik zat op een ochtend in mijn bijbel te lezen en kwam de tekst tegen. Ik werd er zo door bemoedigd dat God je boven al je problemen staat en je niet loslaat.

Thamara uit Vierhouten 1 Johannes 3: 16

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook! Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.

Ik heb deze tekst gekregen toen ik ging verhuizen en het heeft me door moeilijke tijden gesleept.

Eleonore uit - Filipenzen 3: 1

Verblijdt u in den Heere.

Bij mijn belijdenis van mijn dominee gekregen, die dit vers speciaal voor mij heeft uitgezocht. Dit heeft hij goed gedaan, want bij alles wat er met ons gebeurt, komt dit vers altijd bij me terug!

Ineke uit Wijchen Jesaja 43 : 1b

Wees niet bevreest, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

Dit is mijn dooptekst, ik kom uit een enorme psychische nood en deze tekst bemoedigd mij elke keer weer, juist nu ik ernstig ziek ben. want dat is heel angstig.. maar Hij geeft mij kracht!

Hans Gruijters uit Helmond 1 Korintiërs hoofdstuk 13

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Hierin staat alles wat ik als Christen moet weten, en vooral moet doen!

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   [ 16 ]   17   18