Laatste nieuws

20 nov Song Casting crowns gaat viral door auto-ongeluk
17 okt Leen Koster en Wim Bevelander doen naam Lichtkring eer aan
1 okt Amy Grant werkt aan een nieuw kerstalbum
30 sep Newsboys mag grens met Canada niet over
29 sep Emotioneel moment voor Big daddy weave
28 sep Jamie Grace verkoopt instrumenten
27 sep Chris Tomlin schrijft kinderboek

Gratis Nieuwsbrief

Vul je e-mailadres in en maak gelijk kans op het album 'Este momento' van Trinity.

E-mail adres:

Gospeltime Twitter

Word ook volger van Gospeltime op Twitter en blijf op de hoogte van het laatste gospelnieuws. Meld je aan via de onderstaande button.

Follow gospelmuziek on Twitter

Uitzending terugluisteren

Je kunt de uitzending ook terugluisteren. Daarvoor kun je op de volgende link klikken:

Beluister nu terug

Nu luisteren

Windows
Media Player
RealPlayer

Mijn Bijbeltekst

Wil jij ook een Bijbeltekst doorgeven? Klik dan hier.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   [ 17 ]   18  
Nicole uit Emmen Jeremia 29: 11

Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Hoe geweldig is het dat als je het zelf niet meer ziet zitten, je mag weten dat Hij weet wat het beste voor je is, en dat Hij je dat ook zal geven. Ook al weet je zelf niet hoe het met je toekomst zit: Hij weet het, en die toekomst zal hoopvol zijn.

Janet uit Grootegast Jesaja 43: 1-4

1 Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, IsraŽl: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 43 1 Maar nu, zo zegt de Here, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o IsraŽl: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. 2 Moet je door het water gaan Ė ik ben bij je; of door rivieren Ė je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan Ė het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 2 Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. 3 Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van IsraŽl, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, NubiŽ en Seba ruil ik in tegen jou. 3 Want Ik, de Here, ben uw God, de Heilige IsraŽls, uw Verlosser; Ik geef Egypte, EthiopiŽ en Seba als losgeld in uw plaats. 4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

Deze tekst laat gewoon heel goed zien hoeveel God van ons houdt! Deze tekst laat ook zien hoe waardevol wij zijn echt heel speciaal.

Ingeborg van der Loos uit 't Harde Prediker 3 :12-13

12 Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13 Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Meer is toch niet nodig?

Debby uit Harderwijk Romeinen 8: 31

And if our God is for us, who could ever be against us? (En als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?)

Dit is echt mijn leeftekst. Zoveel jongeren durven niet goed voor hun geloof uit te komen. Dit is ook jarenlang, vooral op de middelbare school, mijn probleem geweest. Totdat ik op Opwekking 2011 wedergeboren ben in de geest en me dat nu echt niets meer uitmaakt! Persoonlijk vind ik je Engelse versie veel pakkender (door het woordje EVER). Toen ik die tekst las, ging er een hemel voor mij open. :)

Marianne uit Meppel Psalm 121

1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 2 Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. 4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van IsraŽl. 5 De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand: 6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 7 De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 8 de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Deze Psalm vind ik zoooooo mooi omdat ik er elke dag weer wat mee kan en mijn oma er ook mee getrouwd is.

Marion uit Goudswaard Jeremia 29: 11

Mijn plan met jullie staat vast zegt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk en Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Heerlijk dat God ons dit zegt. Als het soms helemaal niet lekker loopt, of juist wel, Zijn plan met ons staat vast! Wat een geweldige God!

Elise uit Nieuw-Vennep Psalm 27

1 Van David. De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? 2 Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten Ė mijn tegenstanders en mijn vijanden Ė zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. 4 Eťn ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. 5 Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. 6 En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de Here. 7 Hoor, Here, hoe ik luide roep, wees mij genadig en antwoord mij. 8 Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here. 9 Verberg uw aangezicht niet voor mij, wijs uw knecht niet af in toorn, Gij waart mijn hulp; verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. 10 Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan. 11 Onderwijs mij, Here, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil; 12 geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op, en hij die geweld blaast. 13 O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden! 14 Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.

Ik lag in het ziekenhuis voor mijn anorexia. De dominee kwam langs (hele lieve dominee), en hij had een bijbelstukje uitgezocht. Hij zei tegen mij zullen we een uit de psalmen lezen. Hij wilde er eerst een zeggen. En zei snel daarna kies jij maar. Ik zei: psalm 27 en 'toevallig' had de dominee die ook uitgezocht. Hij vond het zo bijzonder, en dat hij zeker wist dat God met mij bezig. Ik ben hem nu uit mijn hoofd aan het leren.

Jacques Goethals uit Culemborg Jesaja 40: 31

Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt maarwordt niet moe, hij rent maar raakt niet uitgeput.

Vooral de hoop en het vertrouwen in de Heer vind ik heel belangrijk, met name in tijden dat het met jezelf wat minder gaat. Vertrouwen en bidden blijven onze beste wapens in moeilijke tijden. Dit zeg ik uit ondervinding en het geldt zeker ook voor mijn lieve vrouw.

Josella uit Hoogezand Hooglied 8: 6-8

De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. ZeeŽn kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg.

Dit is onze trouwtekst. Toen ik hem een tijdje geleden las heb ik hem gelijk in mijn achterhoofd gehouden om te bewaren voor ons trouwen. Het symboliseert zo mooi dat de liefde is bedoeld om blijvend te zijn, en daar gaan we dan ook voor!

Bertine uit Wezep Psalm 23: 4

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed.

Mijn weg gaat vaak door een donker dal, en wanneer ik dit dan lees, geeft het mij moed, dat Hij altijd bij mij is, ik ben niet alleen, en hoef het niet alleen te doen. uit dit vers kun je zoveel moed uit putten, wanneer je uit geput word door al wat op je pad komt.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   [ 17 ]   18